GDPR seloste

Yhdistyksillä on yhdistyslain nojalla velvollisuus pitää luetteloa jäsenistään ja tästä rekisteristä on Henkilötietolain nojalla laadittava rekisteriseloste. Rekisteriseloste on asiakirja, josta tulee ilmetä rekisterinpitäjän yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja suojauksen periaatteet.

 

Rekisterinpitäjä  ja yhteystiedot:

Imatran Kennelkerho ry

Ierikankuja 5, 54100 JOUTSENO

kennelmaijannan(at)gmail.com

 

Imatran Kennelkerho ry.n jäseneksi liittyminen ja kokeisiin osallistuminen edellyttää eräiden henkilötietojen antamista. Käsittelemme henkilötietojasi turvallisesti ja noudatamme Suomessa sovellettavaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

 

Mitä tietoja keräämme:

  • Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, kotikunta)
  • Muut mahdollisesti oleelliset henkilön itsensä antamat tiedot

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus:

  • Jäsenyyden ylläpito ja jäsenviestintä
  • Treenipaikkojen ja –aikojen jakaminen ja laskutus
  • Voimassa olevien lakien, asetusten sekä ohjeistusten mukaisesti toimiminen

 

Rekisteröidyn oikeudet:

  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää mitä tietoja hänestä on kerätty
  • Rekisteröity voi pyytää tietojensa oikaisua
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista lakien ja asetusten puitteissa

 

Tietojen säilytys, suojaus ja käsittely:

Henkilötiedot säilytetään tietoturvallisesti ja niitä käsittelevät ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja vastuutehtäviensä hoidossa.

 

Vastuuhenkilömme on ohjeistettu toimimaan vastuullisesti EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

 

Säilytämme henkilötietoja tarpeellisen ajan, jotta voimme toimia tässä selosteessa mainittujen oleellisten käytäntöjen ja tarpeiden mukaisesti.

 

Henkilötietojen pyytäminen:

Henkilö voi pyytää itsestään tallennetut tiedot nähtäväkseen.

 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Tietojen poistaminen:

Mikäli pyydät tietojesi poistamista, jäsenyytesi päättyy tietojesi poistamisen yhteydessä.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen päättää jäsenyyden vuoden lopussa ja samalla tiedot poistetaan rekisteristä.